Effectief omgaan met verschillen

Inhoud training

Als schoolleider heb je te maken met verschillen tussen kinderen, ouders, teamleden, belangen en omstandigheden. Hoe kun je deze verschillen aan elkaar verbinden? Hoe kun je die verschillen van toegevoegde waarde laten zijn?

In de trainingsdagen staat het omgaan met verschillen centraal. Je krijgt aan de hand van het boek Multifocus ‘Anders kijken en anders doen’ praktische oefeningen en tips om af te stemmen op de verschillen. In de training wordt een combinatie gemaakt met kernkwadranten, de leerniveaus van Bateson en Dilts en de denkhoeden van de Bono.
Niet op een ingewikkelde manier maar op een manier die in het boek Multifocus praktisch en direct inzetbaar is beschreven.

In de trainingen ontvang je informatie over deze methodiek en krijg je de gelegenheid met andere schoolleiders te experimenteren met deze methodiek aan de hand van je praktijksituaties. In de eerste trainingsdag wordt de Multifocus-methodiek ingezet voor een teamoverleg. Je kunt hier als schoolleider als het ware de volgende dag een teamoverleg mee gaan voeren.

In de tweede trainingsdag kun je terugkoppelen op hoe je de Multifocus-methodiek hebt ervaren en kun je rekenen op verdieping. De Multifocus-methodiek zal dan benut worden om vanuit je positie als schoolleider te experimenteren op andere voorkeursstijlen van jouw gesprekspartners.

Omgaan met verschillen wordt met deze methodiek en de praktische tips een boeiende en uitdagende vaardigheid voor jou als leidinggevende.

Het betreft twee trainingsdagen van 6 klokuren. In verband met de mogelijkheid om dieper op jouw situatie te kunnen ingaan en gericht te kunnen oefenen, werken we met kleine groepen van 4 tot 6 personen.

Werkwijze

Persoonlijk en praktisch. Per trainingsdag breng je je eigen casuïstiek in die tijdens de training geanalyseerd wordt aan de hand van de theoretische modellen. Daarnaast krijg je praktische tips en handvatten hoe te handelen en te communiceren. Tussen de trainingsdagen heb je tijd om de inzichten, kennis en de vaardigheden in praktijk toe te passen en hierop te reflecteren. Op basis van een door ons aangeleverd format maak je hiervan maak je hiervan een kort verslag. Na afloop van de training heb je twee uitgewerkte cases die je kunt benutten om de trainingscyclus te valideren voor (her)registratie.

Verder zijn de werkvormen zo gekozen dat je de geoefende vaardigheden als het ware de eerstvolgende werkdag al in de praktijk kunt brengen. De praktische toepasbaarheid wisselen we af met theoretische kadering.

Naast de praktijkgerichtheid van de trainingen vinden we het van belang een veilige en vertrouwde sfeer te creëren. Wij hebben ervaren dat persoonlijke groei en ontwikkeling op deze wijze optimaal tot stand gebracht worden. Verder mag je van ons verwachten: betrokkenheid, expertise, humor, uitdaging, keuzevrijheid, interactie, flexibiliteit en een respectvolle benadering.

Locatie en data

De trainingen kunnen in overleg plaatsvinden als incompany traject op een door de opdrachtgever bepaalde locatie of op onze locatie aan Groot Wezenland 13 te Zwolle. De data voor het intercompony traject  stemmen we met de opdrachtgever af. Bel of mail ons voor meer informatie of contact.

Je kunt je hier ook individueel aanmelden om de trainingen op onderstaande data te volgen op Groot Wezenland 13 te Zwolle. Na je aanmelding nemen we binnen 3 werkdagen contact met je op.

Data: nog in te plannen

Kosten

  • Incompany: 2 trainingsdagen: € 3000,00 per groep
    Er is geen sprake van bijkomende kosten voor naslagmateriaal.
    De opdrachtgever draagt zorg voor de locatie. De mogelijkheid is aanwezig om onze locatie te benutten. De bijkomende kosten hiervoor bedragen inclusief koffie, thee en lunch € 40,00 per persoon per dag.
  • Open inschrijving: 2 trainingsdagen: € 580,00 per persoon
    Er is geen sprake van bijkomende kosten voor naslagmateriaal.
    Inclusief locatiekosten en lunch.

Groepsgrootte

Minimale groepsgrootte: 4 personen
Maximale groepsgrootte: 6 personen

Studiebelasting

17 uur te verdelen in:
12 uur voor het bijwonen van de trainingsdagen
5 uur voorbereiding en uitwerken cases
Het lezen van het boek Multifocus ‘Anders kijken en anders doen’ van Gitta en Lenneke Overmaat valt buiten deze uren.

Aanmelden