Bent u ontevreden of wilt u een klacht indienen?

Wij werken continu aan onze kwaliteit en vinden het zeer belangrijk dat u tevreden bent over de dienstverlening van Berg & Boer Coaching en Training. Als u een klacht heeft, kunt u ons dit telefonisch of per e-mail laten weten. Door deze melding stelt u ons in staat onze dienstverlening verder te verbeteren. Berg & Boer Coaching en Training streeft naar een goede klachtenafhandeling en zal alles in het werk stellen om tot een geschikte oplossing te komen. Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Hieronder staat onze klachtenprocedure beschreven.

Hier kunt u rechtstreeks naar ons klachtenformulier.

Klachtenprocedure

Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk directe oplossingen te vinden. Klachten en/of opmerkingen worden door de trainer/coach zoveel mogelijk direct en persoonlijk verwerkt. Mocht dit niet naar wens verlopen, of neemt u liever contact op met de organisatie, dan kunt u de klacht indienen bij Berg & Boer Coaching en Training.

Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via het formulier dat u op onze site vindt; het ingevulde formulier kunt u verzenden en wordt dan ontvangen door Renske van den Berg en Harja Boer, vennoten van Berg & Boer Coaching en Training.

U krijgt binnen drie dagen bevestiging van ontvangst van de klacht.

Klachten worden vertrouwelijk behandeld en binnen twee weken na ontvangst behandeld. In de meeste gevallen zal de trainer/coach binnen enkele dagen contact met u opnemen om te overleggen over de verdere stappen.

Mocht de afhandeling van een klacht langer duren dan twee weken, dan wordt u hiervan binnen deze twee weken op de hoogte gesteld. Tevens wordt aangeven wat de reden van de vertraging is en de verwachte termijn waarbinnen de klacht afgehandeld zal worden.

Klachten of opmerkingen en de wijze van afhandeling worden door ons geregistreerd en minimaal 2 jaar bewaard.

Mocht Berg & Boer Coaching en Training uw klacht niet naar behoren oplossen, of bent u niet tevreden met de uitkomst, dan kunt u uw klachten wenden tot: F. van Langevelde RPP, lid van het dagelijks bestuur van Brouwers Accountants, HRM-specialist en aangesloten bij de SRA. Adresgegevens:
Brouwers Accountants
T.a.v. de heer F. van Langevelde
Burgemeester van Roijensingel 18, 8011 CT Zwolle
Het oordeel van bovengenoemde onafhankelijke derde is bindend. De consequenties hiervan handelt Berg en Boer Coaching en Training binnen een redelijk termijn af.

Klachtenformulier