Leidinggeven bij veranderen: trainingsscyclus directeuren primair onderwijs

Situatieschets

Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Deze ontwikkeling heeft in de eerste instantie te maken met de intentie, ambitie en passie van mensen in het onderwijs om kinderen elk op hun niveau en op de voor hen passende manier zich te laten ontdekken en ontplooien. Daarnaast heeft het onderwijs te maken met een zich in hoog tempo ontwikkelende maatschappij waardoor de wereld van de kinderen van nu steeds groter en uitdagender wordt. Grenzen van zowel hun innerlijke als uiterlijke wereld kunnen worden verlegd.

Als directeur kun je je steentje bijdragen in het proces van voortdurende verandering. Met je team werk je vanuit de visie consistent en tegelijkertijd flexibel aan ontwikkeling van je school, je team, de individuele leerkrachten en jezelf in je positie van directeur. En al deze inspanningen met slechts een doel voor ogen: de kinderen passend onderwijs bieden om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Inhoud training

Deze trainingscyclus bestaat uit zes trainingsdagen van elk zes klokuren. Naast theoretische kadering, praktische tips en experimenteren met communicatieve en leiderschapsvaardigheden is er de mogelijkheid te klankborden, te sparren en ervaringen uit te wisselen.

Thema’s

Op elke trainingsdag staat een thema centraal dat te maken heeft met leidinggeven aan veranderen.

De thema’s zijn:

 1. Visieontwikkeling door vanuit meervoudig perspectief de belangen van betrokken in kaart te brengen;
 2. Proactief positioneren en profileren van directeur en team in het krachtenveld van belangen;
 3. Draagvlak creëren voor verandering en ontwikkeling zowel bij team als ouders;
 4. Taakvolwassenheid en eigenaarschap van leerkrachten en team optimaliseren;
 5. Effectief omgaan en ombuigen van weerstand vanuit diverse leiderschapsstijlen;
 6. Procesmatig handelen en communiceren in ontwikkel- en verander trajecten.

De rode draad in de trainingscyclus is het 4 P-model (Persoonlijkheid, Positionering, Profilering, professionaliteit) gekoppeld aan zelfmanagement en timemanagement.

Werkwijze

Persoonlijk en praktisch. Per thema breng je je eigen casuïstiek in die tijdens de training geanalyseerd wordt aan de hand van de theoretische modellen. Daarnaast krijg je praktische tips en handvatten hoe te handelen en te communiceren. Tussen de trainingsdagen heb je tijd om de inzichten, kennis en de vaardigheden in praktijk toe te passen en hierop te reflecteren. Op basis van een door ons aangeleverd format maak je hiervan maak je hiervan een kort verslag. Na afloop van de trainingscyclus heb je een portfolio met zes uitgewerkte cases die je kunt benutten om de trainingscyclus te valideren voor (her)registratie.

Verder zijn de werkvormen zo gekozen dat je de geoefende vaardigheden als het ware de eerstvolgende werkdag al in de praktijk kunt brengen. De praktische toepasbaarheid wisselen we af met theoretische kadering.

Naast de praktijkgerichtheid van de trainingen vinden we het van belang een veilige en vertrouwde sfeer te creëren. Wij hebben ervaren dat persoonlijke groei en ontwikkeling op deze wijze optimaal tot stand gebracht worden. Verder mag je van ons verwachten: betrokkenheid, expertise, humor, uitdaging, keuzevrijheid, interactie, flexibiliteit en een respectvolle benadering.

Locatie en data

De trainingen kunnen in overleg plaatsvinden als incompany traject op een door de opdrachtgever bepaalde locatie of op onze locatie aan Groot Wezenland 13 te Zwolle. De data voor het incompany traject stemmen we met de opdrachtgever af. Bel of mail ons voor meer informatie of contact.

Je kunt je hier ook individueel aanmelden om de trainingen op onderstaande data te volgen op Groot Wezenland 13 te Zwolle. Na je aanmelding nemen we binnen 3 werkdagen contact met je op.

Data trainingsdagen:

Najaar 2018:

 • Trainingsdag 1: maandag 10 september van 9.00 tot 16.00 uur
 • Trainingsdag 2: dinsdag 25 september van 9.00 tot 16.00 uur
 • Trainingsdag 3: donderdag 11 oktober van 9.00 tot 16.00 uur
 • Trainingsdag 4: maandag 5 november van 9.00 tot 16.00 uur
 • Trainingsdag 5: donderdag 22 november van 9.00 tot 16.00 uur
 • Trainingsdag 6: vrijdag 7 december van 9.00 tot 16.00 uur

Voorjaar 2019:

 • Trainingsdag 1: maandag 25 februari van 9.00 tot 16.00 uur
 • Trainingsdag 2: dinsdag 12 maart van 9.00 tot 16.00 uur
 • Trainingsdag 3: vrijdag 29 maart van 9.00 tot 16.00 uur
 • Trainingsdag 4: maandag 15 april van 9.00 tot 16.00 uur
 • Trainingsdag 5: dinsdag 7 mei van 9.00 tot 16.00 uur
 • Trainingsdag 6: maandag 27 mei van 9.00 tot 16.00 uur

Kosten

 • Incompanycyclus van zes dagen € 9000,00 per groep
  Er is geen sprake van bijkomende kosten voor naslagmateriaal.
  De opdrachtgever draagt zorg voor de locatie. De mogelijkheid is aanwezig om onze locatie te benutten. De kosten hiervoor bedragen inclusief koffie, thee en lunch € 40,00 per persoon per dag.
 • Open inschrijving cyclus van zes dagen € 1740,00 per persoon
  Er is geen sprake van bijkomende kosten voor naslagmateriaal.
  Inclusief locatiekosten en lunch.

Groepsgrootte

Minimale groepsgrootte: 4 personen
Maximale groepsgrootte: 6 personen

Niveau

Directeuren met minimaal 1 jaar werkervaring

Lesmateriaal

Per training ontvangen de deelnemers een hand-out. Daarnaast wordt er bij iedere training een titel van een boek of boeken gegeven die ter verdieping kunnen worden benut.
Training 1 Navigeer je team naar succes: Spijkerman
Training 2 Jongleren met loyaliteiten: Anita Marsman
Training 3 Hoe krijg je ze mee: Anita Marsman; Handboek ouders in de school; Peter de Vries; Ouderbetrokkenheid voor elkaar: Peter de Vries e.a.
Training 4 Teamcoaching: Marijke Lingsma
Training 5 Zeven eigenschappen van leiderschap: Stephen Covey
Training 6 Hoe coach ik mijn team: Joost Crasborn; Multifocus, anders kijken, anders doen: Gitta Overmaat

Studiebelasting

51 uur te verdelen in:
36 uur voor het bijwonen van de trainingsdagen
15 uur voorbereiding en opstellen portfolio
Lezen van boeken die ter verdieping worden genoemd vallen buiten deze uren.

Aanmelden