Ontdek en optimaliseer je persoonlijk en professioneel leiderschap

Inhoud training (9 trainingsdagen)

Werken in het huidige onderwijs vraagt om mensen die geïnteresseerd zijn in het ondernemen van een voortdurende ontdekkingsreis. Mensen die willen en kunnen reflecteren op zichzelf, de ander, de samenwerking, de context en de resultaten. Met een gezamenlijke ambitie: passend onderwijs aanbieden zodat elk kind de mogelijkheid krijgt zich optimaal te ontwikkelen.

Tegenwoordig staat de school midden in de samenleving waardoor de schoolpraktijk complexer is geworden. Naast de aanwezige interne factoren hebben externe factoren nu ook invloed, zoals politieke standpunten, technologische ontwikkelingen en mondigheid van ouders. Voor jou als schoolleider is het van belang de gehele context te kunnen overzien om vervolgens vanuit een gedragen missie en visie leiding te geven aan de school, het team en vooral niet te vergeten, aan jezelf.

Een boeiende uitdaging die bewustwording en inzicht van je vraagt met betrekking tot:

 • het zelfbeeld;
 • de verschillende leiderschapsstijlen;
 • de daarbij passende vaardigheden in leidinggeven en communiceren.

Indien je je bewust bent van je persoonlijkheid en de daaruit voortvloeiende kwaliteiten en valkuilen in het leidinggeven, kun je je bewust bekwamen in de verschillende leiderschapsstijlen en -strategieën. Op deze manier ontwikkel je je tot situationeel leider, zodat je vanuit rust en overzicht per context en situatie je positie inneemt. Je bent je bewust van de verschillende rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en kunt daar bewust tussen switchen. Op deze manier kun je de taakvolwassenheid van zowel het team als jezelf voortdurend blijven ontwikkelen.

Wil je op ontdekkingsreis naar je situationeel leiderschap, dan biedt een traject van 9 dagen je de mogelijkheden te leren over, te experimenteren met en te reflecteren op de voor jou van toepassing zijnde dagelijkse onderwijspraktijk.

Je krijgt uitleg over het vier P-model: persoonlijkheid, positionering, profilering, professionaliteit. Dit model vormt de rode draad in de 9 trainingsdagen.

In dit model gaat het om je persoonlijkheid in verhouding tot de positie die je hebt als schoolleider en welke profilering, welk gedrag, daarbij voor jou passend is. Met andere woorden: welke persoonlijke kleur geef je aan jouw leiderschap en op welke manier kun je jouw professionaliteit en leiderschapsstijl(en) optimaliseren.

Elke trainingsdag heeft dezelfde opbouw. In de ochtend staat bewustwording en inzicht centraal. In de middag staan vaardigheden in leidinggeven en communiceren centraal. Bij het communiceren ligt de focus op proactief en situationeel communiceren.

De thema’s die behandeld worden zijn:

Missie, visie en strategische positie bepalen: 2 trainingsdagen
 • Onderwijs ambities en doelstellingen: directeur en team;
 • Cultuur van de school en de vertaling naar leerkrachtgedrag;
 • Verwoorden verwachtingen ten opzichte van directeur, team en ouders.
Organisatiesensitiviteit en kritische zelfreflectie: 3 trainingsdagen
 • Creëren van draagvlak voor onderwijsontwikkeling en –verandering;
 • Stimuleren eigenaarschap en vergroten taakvolwassenheid van team en individuele leerkrachten;
 • Faciliteren en zelf tonen van voorbeeld gedrag reflectie en feedback vragen, ontvangen en geven.
Inspirerend leiderschap: 4 trainingsdagen
 • Effectief timemanagement door vanuit visie strategische, tactische en operationele keuzes te maken en prioriteiten te stellen;
 • Delegeren van taken en verantwoordelijkheden vanuit helicopterview;
 • (H)erkennen en effectief omgaan met zowel weerstand van zichzelf als van de gesprekspartners;
 • Onderscheid maken tussen positie van probleem- en/of proceseigenaar.

Werkwijze

Persoonlijk en praktisch. Per thema breng je je eigen casuïstiek in die tijdens de training geanalyseerd wordt aan de hand van de theoretische modellen. Daarnaast krijg je praktische tips en handvatten hoe te handelen en te communiceren. Tussen de trainingsdagen heb je tijd om de inzichten, kennis en de vaardigheden in praktijk toe te passen en hierop te reflecteren. Op basis van een door ons aangeleverd format maak je hiervan maak je hiervan een kort verslag. Na afloop van de trainingscyclus heb je een portfolio met drie uitgewerkte cases die je kunt benutten om de trainingscyclus te valideren voor (her)registratie.

 1. Missie, visie en strategische positie bepalen
 2. Organisatiesensitiviteit en kritische zelfreflectie
 3. Inspirerend leiderschap

Verder zijn de werkvormen zo gekozen dat je de geoefende vaardigheden als het ware de eerstvolgende werkdag al in de praktijk kunt brengen. De praktische toepasbaarheid wisselen we af met theoretische kadering.

Naast de praktijkgerichtheid van de trainingen vinden we het van belang een veilige en vertrouwde sfeer te creëren. Wij hebben ervaren dat persoonlijke groei en ontwikkeling op deze wijze optimaal tot stand gebracht worden. Verder mag je van ons verwachten: betrokkenheid, expertise, humor, uitdaging, keuzevrijheid, interactie, flexibiliteit en een respectvolle benadering.

Locatie en data

De trainingen kunnen in overleg plaatsvinden als incompany traject op een door de opdrachtgever bepaalde locatie of op onze locatie aan Groot Wezenland 13 te Zwolle. De data van het incompany traject stemmen we met de opdrachtgever af. Bel of mail ons voor meer informatie of contact.

Je kunt je hier ook individueel aanmelden om de trainingen  op onderstaande data te volgen op Groot Wezenland 13 te Zwolle. Na je aanmelding nemen we binnen 3 werkdagen contact met je op.

Data: nog in te plannen

Kosten

 • Incompany: 9 trainingsdagen: € 13.500,00 per groep
  Er is geen sprake van bijkomende kosten voor naslagmateriaal.
  De opdrachtgever draagt zorg voor de locatie. De mogelijkheid is aanwezig om onze locatie te benutten. De bijkomende kosten hiervoor bedragen inclusief koffie, thee en lunch € 40,00 per persoon per dag.
 • Open inschrijving cyclus van 9 dagen: € 2610,00 per persoon
  Er is geen sprake van bijkomende kosten voor naslagmateriaal.
  Inclusief locatiekosten en lunch.

Groepsgrootte

Minimale groepsgrootte: 4 personen
Maximale groepsgrootte: 6 personen

Studiebelasting

72 uur te verdelen in:
54 uur voor het bijwonen van de trainingsdagen
18 uur voorbereiding en opstellen portfolio

Aanmelden