Professioneel voeren van lastige oudergesprekken (12 registeruren)

 

Doelgroep

 • basisonderwijs
 • voortgezet onderwijs
 • middelbaar beroepsonderwijs (inclusief volwassenenonderwijs)
 • speciaal onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs)

Inhoud training

Ouders vertrouwen je als leerkracht hun kind(eren) toe. Zij willen als ouders het beste voor hun kind(eren) en kunnen zich daarbij kritisch naar jou als leerkracht opstellen. Emoties spelen in dit soort gesprekken een grote rol; zowel de emoties van de ouders als van jou als leerkracht. Hoe kun je als professional effectief met deze emoties omgaan? Hoe kun je deze emoties benutten om elkaar beter te begrijpen? Hoe zorg je dat de ouders en jij dit soort gesprekken met een glimlach en constructieve wederzijdse afspraken afsluiten?

De training is naar keuze te volgen in twee dagen of in vier aparte dagdelen. De training professioneel voeren van lastige oudergesprekken biedt jou de mogelijkheid te oefenen met op proactieve en constructieve manier jouw positie in te nemen.

Onderwerpen trainingsdag 1 of dagdeel 1 en 2:

 • Wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden school en ouders;
 • Emoties ouders bevragen, benoemen en bespreekbaar maken;
 • Bewustwording overtuigingen van u als leerkracht en het effect daarvan op het gesprek.

Onderwerpen trainingsdag 2 of dagdeel 3 en 4:

 • Verantwoordelijkheden van de leerkracht vanuit visie school in kaart brengen;
 • Bewust positie van leerkracht in het gesprek met emotionele ouders innemen;
 • Balans stimuleren en begrenzen participatie ouders;
 • Experimenteren met proactieve gesprekstechnieken en vaardigheden.

Werkwijze

Persoonlijk en praktisch. De casuïstiek baseren we op voor jou herkenbare situaties. Vandaar dat je ter voorbereiding een intakeformulier ontvangt. Verder zijn de werkvormen zo gekozen dat je de geoefende vaardigheden als het ware de eerstvolgende werkdag al in de praktijk kunt brengen. De praktische toepasbaarheid wisselen we af met theoretische kadering. Naast de praktijkgerichtheid van de cursussen vinden we het van belang een veilige en vertrouwde sfeer te creëren. Wij hebben ervaren dat persoonlijke groei en ontwikkeling op deze wijze optimaal tot stand gebracht worden. Verder mag je van ons verwachten: betrokkenheid, expertise, humor, uitdaging, keuzevrijheid, interactie, flexibiliteit en een respectvolle benadering.

Locatie en data

De training kan in overleg plaatsvinden als incompany traject op een door de opdrachtgever bepaalde locatie of op onze locatie aan Groot Wezenland 13 te Zwolle. De data voor het incompany traject stemmen we met de opdrachtgever af. Bel of mail ons voor meer informatie of contact.

Kosten

 • Incompany: 2 trainingsdagen of 4 dagdelen: € 3000,00 per groep
  Er is geen sprake van bijkomende kosten voor naslagmateriaal.
  De opdrachtgever draagt zorg voor de locatie. De mogelijkheid is aanwezig om onze locatie te benutten. De bijkomende kosten hiervoor bedragen:

  • € 40,00 per persoon per dag, inclusief koffie, thee en lunch
  • € 15,00 per persoon per dagdeel, inclusief koffie en thee.
 • Open inschrijving: 2 trainingsdagen of 4 dagdelen: € 580,00 per persoon
  Er is geen sprake van bijkomende kosten voor naslagmateriaal.
  Inclusief locatiekosten, koffie en thee en bij 2 trainingsdagen ook inclusief lunch.

Groepsgrootte

Minimale groepsgrootte: 4 personen
Maximale groepsgrootte: 8 personen

Studiebelasting

12 uur voor het bijwonen van de trainingsdagen