Professionele teamontwikkeling (7 registeruren)

Doelgroep

Basisonderwijs 

Inhoud training

Onderwijs is altijd in beweging en de ontwikkeling passend onderwijs zorgt voor een herpositionering van alle betrokken binnen het onderwijsteam. De rollen, taken en verantwoordelijkheden van de intern begeleiders zijn veranderd. Die verandering heeft uiteraard ook gevolgen voor de taken van de leerkracht.

In deze trainingsdag staat het optimaliseren van de professionele samenwerking centraal door zich bewust te worden van de constructieve en belemmerende teampatronen in combinatie met de veranderende rollen en taken om zodoende een effectiviteits- en efficiencyslag te maken.

Onderwerpen trainingsdag:

 • Gevolg passend onderwijs voor rollen, taken en verantwoordelijkheden;
 • Taakvolwassenheid en beroepshouding gekoppeld aan proactief communiceren en handelen;
 • Kenmerken professionele grondhouding op basis van het vier P-model;
 • Taakvolwassenheid en beroepshouding gekoppeld aan proactief communiceren en handelen;
 • Oplossingsgericht en ontwikkelingsgericht denken, handelen en communiceren;
 • Enkele concrete quick wins om de werkdruk(beleving) te verminderen.

Werkwijze

Persoonlijk en praktisch. De casuïstiek baseren we op voor jou herkenbare situaties. Vandaar dat je ter voorbereiding een intakeformulier ontvangt. Verder zijn de werkvormen zo gekozen dat je de geoefende vaardigheden als het ware de eerstvolgende werkdag al in de praktijk kunt brengen. De praktische toepasbaarheid wisselen we af met theoretische kadering. Naast de praktijkgerichtheid van de cursussen vinden we het van belang een veilige en vertrouwde sfeer te creëren. Wij hebben ervaren dat persoonlijke groei en ontwikkeling op deze wijze optimaal tot stand gebracht worden. Verder mag je van ons verwachten: betrokkenheid, expertise, humor, uitdaging, keuzevrijheid, interactie, flexibiliteit en een respectvolle benadering.

Locatie en data

De training kan in overleg plaatsvinden als incompany traject op een door de opdrachtgever bepaalde locatie of op onze locatie aan Groot Wezenland 13 te Zwolle. De data voor het incompany traject stemmen we met de opdrachtgever af. Bel of mail ons voor meer informatie of contact.

Kosten

 • Incompany: 1 trainingsdag: € 1500,00 per groep
  Er is geen sprake van bijkomende kosten voor naslagmateriaal.
  De opdrachtgever draagt zorg voor de locatie. De mogelijkheid is aanwezig om onze locatie te benutten. De bijkomende kosten hiervoor bedragen inclusief koffie, thee en lunch € 40,00 per persoon.

Groepsgrootte

Indien de groep uit meer dan 10 personen bestaat verzorgen we de training met twee trainers. De bijkomende kosten stemmen we vooraf met de opdrachtgever af.

Studiebelasting

7 uur voor het bijwonen van de trainingsdag