Vergroten persoonlijk leiderschap (15 registeruren)

Doelgroep

 • basisonderwijs
 • voortgezet onderwijs
 • middelbaar beroepsonderwijs (inclusief volwassenenonderwijs)
 • speciaal onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs)

Inhoud training

Als leerkracht werk je met voldoening op je school. Je hebt een positieve band met je directeur en je collega’s. Je werkt graag met de kinderen van je groep, leerjaar, stamgroep of unit. Toch wil je je zich nog verder ontwikkelen en niet alleen door kennisgerichte cursussen te volgen. Is er dan een interessant aanbod voor jou? Jazeker! Hoe klinkt het om je persoonlijk en professioneel leiderschap te optimaliseren? Je krijgt nog meer zicht op je persoonlijkheid en de manieren waarop je jouw positie in je school, klas en ontwikkeling kunt vergroten.

De training is naar keuze te volgen in twee dagen of in vier aparte dagdelen.In deze tweedaagse training persoonlijk leiderschap staan zowel kennisbevordering als bewustwording en vaardigheden centraal. De basis van de trainingsdagen vormen de acht aspecten van leiderschap van Covey in combinatie met ons 4 P – model en de zeven niveaus van persoonlijk functioneren.

Trainingsdag 1 (of dagdeel 1 en 2) is gericht op meer invloed krijgen op je persoonlijke situatie en positie; persoonlijk leiderschap.

Onderwerpen:

 • kenmerken proactief denken, handelen en communiceren;
 • experimenteren met proactieve gespreksvoering;
 • toepassing cirkel van invloed en betrokkenheid op praktijksituaties;
 • eigen verantwoordelijkheid begrenzen en kunnen benoemen;
 • ontwikkelingsprocessen van jezelf, de school en het team in kaart brengen;
 • experimenteren met het stellen en benoemen van prioriteiten.

Trainingsdag 2 (of dagdeel 3 en 4) is gericht op meer invloed krijgen op je positie in je school en het team; professioneel leiderschap.

Onderwerpen:

 • terugkoppeling dag 1;
 • eigen positie in vergaderingen en teamoverleg bewust in kaart brengen;
 • mogelijkheid om eigen invloed te vergroten richting directeur, team, ouders;
 • experimenteren met procesmatig communiceren: korte en lange termijn doelen helder communiceren;
 • visie en missie van de school koppelen aan persoonlijke overtuigingen;
 • timemanagement gericht op keuze van wel, niet uit te voeren activiteiten;
 • experimenteren met oplossings- en ontwikkelingsgericht denken, handelen en communiceren.

Werkwijze

Persoonlijk en praktisch. De casuïstiek baseren we op voor jou herkenbare situaties. Vandaar dat je ter voorbereiding een intakeformulier ontvangt. Verder zijn de werkvormen zo gekozen dat je de geoefende vaardigheden als het ware de eerstvolgende werkdag al in de praktijk kunt brengen. De praktische toepasbaarheid wisselen we af met theoretische kadering. Naast de praktijkgerichtheid van de cursussen vinden we het van belang een veilige en vertrouwde sfeer te creëren. Wij hebben ervaren dat persoonlijke groei en ontwikkeling op deze wijze optimaal tot stand gebracht worden. Verder mag je van ons verwachten: betrokkenheid, expertise, humor, uitdaging, keuzevrijheid, interactie, flexibiliteit en een respectvolle benadering.

Locatie en data

De training kan in overleg plaatsvinden als incompany traject op een door de opdrachtgever bepaalde locatie of op onze locatie aan Groot Wezenland 13 te Zwolle. De data voor het incompany traject stemmen we met de opdrachtgever af. Bel of mail ons voor meer informatie of contact.

Kosten

 • Incompany: 2 trainingsdagen of 4 dagdelen: € 3000,00 per groep
  Er is geen sprake van bijkomende kosten voor naslagmateriaal.
  De opdrachtgever draagt zorg voor de locatie. De mogelijkheid is aanwezig om onze locatie te benutten. De bijkomende kosten hiervoor bedragen:

  • € 40,00 per persoon per dag, inclusief koffie, thee en lunch
  • € 15,00 per persoon per dagdeel, inclusief koffie en thee.
 • Open inschrijving: 2 trainingsdagen of 4 dagdelen: € 580,00 per persoon
  Er is geen sprake van bijkomende kosten voor naslagmateriaal.
  Inclusief locatiekosten, koffie en thee en bij 2 trainingsdagen ook inclusief lunch.

Groepsgrootte

Minimale groepsgrootte: 4 personen
Maximale groepsgrootte: 8 personen

Studiebelasting

15 uur te verdelen in:
12 uur voor het bijwonen van de trainingsdagen
3 uur zelfstudie