Weg uit de dramadriehoek (15 registeruren)

Doelgroep

 • basisonderwijs
 • voortgezet onderwijs
 • middelbaar beroepsonderwijs (inclusief volwassenenonderwijs)
 • speciaal onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs)

Inhoud training

Je wilt constructief communiceren met collega’s en ouders. Hoe ga je dan om met aanklaag- of slachtoffer gedrag van je gesprekspartners? De training is naar keuze te volgen in twee dagen of in vier aparte dagdelen. In deze twee trainingsdagen of vier dagdelen krijg je praktische tips om het gedrag van je gesprekspartners te kunnen plaatsen, analyseren en om te buigen naar constructieve samenwerking.

De eerste dag is gericht op de dramadriehoek in relatie tot de gesprekken die je voert met ouders. De tweede dag draait om de dramadriehoek in relatie tot de samenwerking met je collega’s.

Onderwerpen trainingsdag 1 of dagdeel 1 en 2:

 • samenwerkingsdriehoek leerling, school en ouder;
 • vijf profielen van oudergedrag;
 • gedrag kenmerkend voor de rol van slachtoffer, aanklager en redder
 • verschillende vormen van weerstand;
 • vraagtechniek gericht op het achterhalen van de kern van de boodschap en de behoefte(n) van de gesprekspartner;
 • gesprekstechniek om weerstand constructief bespreekbaar te maken.

Onderwerpen trainingsdag 2 of dagdeel 3 en 4:

 • collegiale feedbackdriehoek;
 • kenmerken reactief en proactief gedrag in samenwerken;
 • vier niveaus van taakvolwassenheid op individueel en teamniveau;
 • vraagtechniek gericht op het achterhalen van de kern van de boodschap en de behoefte(n) van de gesprekspartner;
 • gesprekstechniek om weerstand constructief bespreekbaar te maken.

Werkwijze

Persoonlijk en praktisch. De casuïstiek baseren we op voor jou herkenbare situaties. Vandaar dat je ter voorbereiding een intakeformulier ontvangt. Verder zijn de werkvormen zo gekozen dat je de geoefende vaardigheden als het ware de eerstvolgende werkdag al in de praktijk kunt brengen. De praktische toepasbaarheid wisselen we af met theoretische kadering. Naast de praktijkgerichtheid van de cursussen vinden we het van belang een veilige en vertrouwde sfeer te creëren. Wij hebben ervaren dat persoonlijke groei en ontwikkeling op deze wijze optimaal tot stand gebracht worden. Verder mag je van ons verwachten: betrokkenheid, expertise, humor, uitdaging, keuzevrijheid, interactie, flexibiliteit en een respectvolle benadering.

Locatie en data

De training kan in overleg plaatsvinden als incompany traject op een door de opdrachtgever bepaalde locatie of op onze locatie aan Groot Wezenland 13 te Zwolle. De data voor het incompany traject stemmen we met de opdrachtgever af. Bel of mail ons voor meer informatie of contact.

Kosten

 • Incompany: 2 trainingsdagen of 4 dagdelen: € 3000,00 per groep
  Er is geen sprake van bijkomende kosten voor naslagmateriaal.
  De opdrachtgever draagt zorg voor de locatie. De mogelijkheid is aanwezig om onze locatie te benutten. De bijkomende kosten hiervoor bedragen:

  • € 40,00 per persoon per dag, inclusief koffie, thee en lunch
  • € 15,00 per persoon per dagdeel, inclusief koffie en thee.
 • Open inschrijving: 2 trainingsdagen of 4 dagdelen: € 580,00 per persoon
  Er is geen sprake van bijkomende kosten voor naslagmateriaal.
  Inclusief locatiekosten, koffie en thee en bij 2 trainingsdagen ook inclusief lunch.

Groepsgrootte

Minimale groepsgrootte: 4 personen
Maximale groepsgrootte: 8 personen

Studiebelasting

15 uur te verdelen in:
12 uur voor het bijwonen van de trainingsdagen
3 uur zelfstudie